Historie


    Od dob dávných, kdy místo Bukovan byli pouze louky či pole se změnily. Krajina ustoupila a dala lidem možnost postavit si svojí obec která je od roku 1879 samostatnou obcí, ale první zmínka pochází již z roku 1304. Obec se nachází v Karlovarském kraji cca 10 Km západně od Sokolova a má necelé 2000 obyvatel.
    V roce 1972 se po dlouhém váhání, zjišťování pro a proti se p. Hájek s pár dalšími lidmi rozhodl založit turistický kroužek . V roce 1974 začal s turistikou také pomáhat
p. Sýkora. Od 1.10.1975 jsme založili turistický oddíl mládeže při ZDŠ Bukovany.
    Od té doby se začalo jezdit na turistické závody, různé pochody, návštěvy hradů, zámků, měst a jiných památek po celé ČR, účastníme se také  Letních turistických srazů  a Mezinárodních turistických olympiád. V posledních několika letech navštěvujeme závody Pionýrské stezky a Indiánské stezky a také Bambiriádu. Samozřejmě se jen akcí neúčastníme, ale také pořádáme pro širokou veřejnost autobusové zájezdy do různých míst ČR, Cestu pohádkovým lesem a Toulky zlatem podzimu.
    Náš oddíl měl i řadu úspěchů. Například jme se stali přeborníky Československa v turistických závodech, ale je tomu již pěkná řada let. V součastnosti podáváme lepší výsledky v závodech Pionýrské a Indiánské stezky, kde obsazujeme často přední místa a v Indiánské stezce jsme se dokonce také stali přeborníky republiky v roce 2005 ve složení Roman Glos a Marek Cimr.
    V roce 1991 náš oddíl vstoupil do asociace turistických oddílů a v této asociaci společně s asociací KČT jsme dodnes.
 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::